Velkommen til PROMiNET

PROMiNET (- a Regional Infrastructure for Patient Reported Outcome Measures in Clinical Research) er en forskningsstøtte infrastruktur som består av et nettverk av representanter fra alle institusjoner i regionen.

Det overordnede målet er å øke bruk av og forbedre kvalitet på pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM) i klinisk forskning.

Med PROM menes at pasientene selv rapporterer hvordan de fungerer og føler seg i relasjon til sin helse og behandling. PROM omfatter blant annet livskvalitetsmålinger og symptomkartlegging. For at en studie skal lykkes i å påvirke klinisk praksis er valg av rett pasientrapportert endepunkt, til rett tidspunkt, med riktig måleinstrument avgjørende.

Vi vil bistå forskerne ved å lette tilgangen til oppdatert kunnskap, validerte metoder og skjemaer. I tillegg vil vi øke kunnskap om og kommunikasjon rundt PROM, tilrettelegge for forskningssamarbeid og øke kompetanse og utvikling av metode.

Under fanen PROM viten finner du mer informasjon om hva som er viktig å huske på når man planlegger en slik studie, publiserte retningslinjer for bruk av PROM i klinisk forskning og lenker til andre nettsider med mer informasjon.

Vi arrangerer også kurs på ulike nivå og med ulike temaer innen PROM metode. Informasjon om dette legges ut under fanen Kurs og undervisning.

PROMiNET er etablert som en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Les mer om Forskningsstøtte her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade

Next page: Om oss