Kurs og Konferanser - viktige datoer 2019

Informasjon om kommende konferanser finnes her.

PROMiNET arrangerer:

I samarbeid med Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ved OUS arrangeres konferanse om PROM i klinisk forskning 28.01.2019. Program og påmelding .

I samarbeid med Sørlandet sykehus Kristiansand arrangeres Komprimert Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 30. januar 2019. Program og påmelding

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 21-22. mars 2019. Kurset gir 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program og påmelding

 

Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN) arrangerer seminar om kreftoverlevere 22. januar 2019 ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-forskning-og-utvikling-akuttklinikken/norwegian-symptom-management-network-norsman/norsman-inviterer-til-vinterseminar-om-kreftoverlevere

 

Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer PROM-konferanse i Bergen 30.05.2019. Påmeldingsfrist er 16. mai.

https://www.kvalitetsregistre.no/kurs-konferanser-og-seminarer#program-prom-konferanse-30-mai-2018

 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) arrangerer konferanse om forskning på livskvalitet i Brussel, Belgia 16-17. mai 2019.

http://www.eortc.org/event/5th-eortc-quality-of-life/

 

International Society for Quality of Life Research (ISOQOL ) arrangerer sin årlige konferanse i San Diego, USA oktober 2019.

http://www.isoqol.org/2019annualconference

 


Return - General
Dec 14, 2018 Category: General Posted by: prominetadmin
Previous page: Brukermedvirkning