Forskningsmetode og statistikk

Økt bruk av PROM i forskning og kvalitetsforbedring fører til økt behov for støtte i valg av forskningsmetode og statistisk analyse av PROM data.

Gyldige resultater forutsetter at dataene som samles inn måler det som er intensjonen, og at validiteten og reliabiliteten er høy. Valg av forskningsmetode avhenger av utfallsmålet og problemstillingen som studeres.

Det finnes ulike metoder for måling og analyser av PROM data, og det er viktig at dette skjer på en anerkjent og gjennomprøvd måte. På denne siden vil du finne råd og anbefalinger i analyse av PROM data. Du vil finne en oversikt over guidelines om analyse og rapportering av livskvalitet og andre PROM data.

 

Forskningsmetode:

Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) sin avdeling for Registerstøtte i Helse Sør-Øst har laget oversikt over hvilke datafangstverktøy som er godkjente for bruk i regionen:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/registerstotte

 

Generell innføring i livskvalitetsforskning: “Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-reported Outcomes” av Fayers & Machin

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118699459.html

 

Artikler med råd om rapportering av PROM:

Reporting of patient-reported outcomes in randomized trials: the CONSORT PRO extension.

Calvert M, Blazeby J, Altman DG, Revicki DA, Moher D, Brundage MD; CONSORT PRO Group. JAMA. 2013;309(8):814-22. doi: 10.1001/jama.2013.879. PMID: 23443445

 

Patient-reported outcomes in randomized clinical trials: development of ISOQOL reporting standards.

Brundage M, Blazeby J, Revicki D, Bass B, de Vet H, Duffy H, et al. Qual Life Res. 2013;22(6):1161-75. doi: 10.1007/s11136-012-0252-1. PMID: 22987144

 

ISOQOL recommends minimum standards for patient-reported outcome measures used in patient-centered outcomes and comparative effectiveness research.

Reeve BB, Wyrwich KW, Wu AW, Velikova G, Terwee CB, Snyder CF, et al. Qual Life Res. 2013;22(8):1889-905. doi: 10.1007/s11136-012-0344-y. PMID: 23288613

 

Analysing data from patient-reported outcome and quality of life endpoints for cancer clinical trials: a start in setting international standards.

Bottomley A, Pe M, Sloan J, Basch E, Bonnetain F, Calvert M, et al; Setting International Standards in Analyzing Patient-Reported Outcomes and Quality of Life Endpoints Data (SISAQOL) consortium. Lancet Oncol. 2016;17(11):e510-e514. doi: 10.1016/S1470-2045(16)30510-1. PMID: 27769798

 

Previous page: Liste aktuelle ressurspersoner Next page: PROM analyse