Eksterne kurs og konferanser

OsloMet arrangerer seminar om livskvalitet 22.02.2019. Informasjon om program og påmelding.

 

Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer PROM-konferanse i Bergen 30.05.2019. Påmeldingsfrist er 16. mai.

https://www.kvalitetsregistre.no/kurs-konferanser-og-seminarer#program-prom-konferanse-30-mai-2018

 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) arrangerer konferanse om forskning på livskvalitet i Brussel, Belgia 16-17. mai 2019.

http://www.eortc.org/event/5th-eortc-quality-of-life/

 

International Society for Quality of Life Research (ISOQOL ) arrangerer sin årlige konferanse i San Diego, USA 20-23. oktober 2019.

http://www.isoqol.org/2019annualconference

Previous page: Kurs og undervisning Next page: PROM ressurspersoner