Kurs og undervisning

For å øke kunnskap om og kvaliteten på bruk av PROM i klinisk forskning, vil vi arrangere vitenskapelige kurs og seminarer. 

Hensikten er å gi kunnskap om viktige teoretiske forhold knyttet til valg av PROM, metodiske forhold knyttet til psykometri, samt statistiske analyser og tolkinger av PROM resultater.

 

PROMiNET arrangerer: 

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15-16 oktober 2018. Lenke til program og påmelding.

 

Avholdte kurs og seminar:

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15. og 16. mars 2018. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt 24.01.2018

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 27. og 28. august 2017. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program.

Litteratur søke kurs med fokus på PROM 8 og 9 juni 2017