Kurs og undervisning

For å øke kunnskap om og kvaliteten på bruk av PROM i klinisk forskning, vil vi arrangere vitenskapelige kurs og seminarer. 

Hensikten er å gi kunnskap om viktige teoretiske forhold knyttet til valg av PROM, metodiske forhold knyttet til psykometri, samt statistiske analyser og tolkinger av PROM resultater.

 

PROMiNET arrangerer: 

I samarbeid med Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi arrangeres konferanse om bruk av PROM i klinisk forskning 28.01.2019 kl. 9-15 ved OUS Radiumhospitalet. Program og påmelding.

 

I samarbeid med Sørlandet sykehus Kristiansand arrangeres Komprimert Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 30. januar 2019. Program og påmelding

 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 21-22. mars 2019. Kurset gir 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program og påmelding

 

Avholdte kurs og seminar:

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15-16 oktober 2018. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15-16. mars 2018. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt 24.01.2018. Program

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 27-28. august 2017. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program

Litteratursøkekurs med fokus på PROM 8. og 9. juni 2017. Program