Sekretariat og nettverkspartnere

Sekretariat:

Leder Cecilie Delphin Amdal                                    cecia@ous-hf.no    mobil: +47 91 51 71 99

Nestleder Tomm Bernklev                                        tbernk@siv.no        mobil: +47 95 76 27 50

Prosjektkoordinator Guro Lindviksmoen Astrup  gurol@ous-hf.no   mobil: +47 97 66 48 79

 

Nettverkspartnere:       

Tone Enden                                     tone.enden@medisin.uio.no                     

Marit H. Andersen                          marit.andersen@ous-hf.no

Ragnhild S. Falk                               rs@ous-hf.no

Knut Stavem                                    knut.stavem@medisin.uio.no

Mari Klokkerud                                mari.klokkerud@diakonsyk.no

Christine R. Borge                           chrr@lds.no / c.r.borge@medisin.uio.no  

Marit S. Jordhøy                               marit.jordhoy@sykehuset-innlandet.no

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen     lars.p.jelsness-jorgensen@hiof.no

Stein Arne Rimehaug                      stein.arne.rimehaug@sunnaas.no

Gudrun Rohde                                  gudrun.rohde@sshf.no

Gert Huppertz-Hauss                      hhge@sthf.no

 

Brukerrepresentant:

Tove Nakken                                    Tove.nakken@online.no

 

Medisinsk Bibliotek:

Nina M Høyning                              n.m.h.jorgensen@ub.uio.no

 

Besøksadresse: PROMiNET, Regional forskningsstøtte, OSS, Sogn Arena, Mercedes-bygget, inngang A, 3. etg., Klaus Torgårs vei 3

Postadresse: Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Previous page: Kontakt oss Next page: Kontaktskjema