Om oss

PROMiNET ble etablert i januar 2017 som en del av Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst RHF og består av et sentralt sekretariat og lokale partnere ved helseforetakene i regionen.

Sekretariatet er lagt inn under virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice, Oslo Universitetssykehus HF (OUS).

 PROMiNET  

PROMiNET ledes av overlege, PhD Cecilie Delphin Amdal, med forskningssjef, professor Tomm Bernklev som nestleder og nettverket består av lokale representanter ved hvert helseforetak i regionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous page: Velkommen til PROMiNET Next page: Sekretariat