Sekretariat

Leder

Amdal, Cecilie Delphin

Arbeider til daglig som overlege ved seksjon for hode-halskreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, kombinert med klinisk forskning og arbeid som leder av PROMiNET ved Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst.

E-post: cecia@ous-hf.no  mobil PROMiNET + 47 90 25 71 78, mobil privat: +47 91 51 71 99

Faglig kompetanse: Spesialist i onkologi med hovedvekt på behandling av pasienter med kreft i øre-nese-hals regionen, hud og spiserør. PhD fra UiO på evaluering av palliativ behandling ved spiserørskreft og bruk av pasient-rapporterte endepunkt. Bred erfaring innen klinisk kreftforskning og i ulike aspekt ved bruk av livskvalitetsmålinger og andre pasient-rapporterte målinger, samt PROM metode.

Nestleder

Bernklev, Tomm

Arbeider til daglig som forskningssjef ved Sykehuset i Vestfold (SiV), kombinert med en professor-II stilling ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og en 10% stilling som nestleder av PROMiNET ved Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst.

E-post: tbernk@siv.no mobil: +47 95 76 27 50

Faglig kompetanse: Bred erfaring innen forskningsadministrasjon og forskningsledelse. Er hoved eller bi-veileder for 10 PhD kandidater. Mange års erfaring fra legemiddelindustri som leder av forskningsprosjekter. PhD fra UiO på HRQoL hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Bred erfaring med PROM forskning innen forskjellige terapeutiske områder.

Prosjektkoordinator

Astrup, Guro Lindviksmoen

Arbeider som sykepleier ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, kombinert med arbeid som prosjektkoordinator i PROMiNET ved Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst.

E-post: gurol@ous-hf.no mobil: +47 97 66 48 79

Faglig kompetanse: Sykepleier med klinisk erfaring med pasienter med ulike kreftdiagnoser som mottar stråleterapi og kjemoterapi, med mastergrad i Helsefagvitenskap og PhD fra UiO på pasient-rapporterte symptomer og livskvalitet hos pasienter med øre-nese-halskreft.

 

Previous page: Om oss Next page: Nettverkspartnere