Fordypningskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

Påmelding til Fordypningskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier er åpent. 14.-16. oktober 2020

Fordypningskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier
14 og 15. oktober 2020 (kl. 09.00-16.00)
og 16. oktober 2020 (kl. 08.30-14.00)
Sted: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Seminarrom 1 og 2
Deltakeravgift: kr 1000 inkludert lunsj alle dager
Påmeldingsfrist: 23. september (totalt 25 plasser) https://response.questback.com/oushf/fordypningskurs20
Forarbeid: Forarbeid består av å skrive en kort prosjektskisse som vil bli brukt i undervisning og gruppearbeid (se egen lenke på http://www.prominet.no/index.php?page=kurs-og-undervisning). Frist for innsending 23. september.

Kurset vil gi 2 studiepoeng i ph.d-programmet ved Universitetet i Oslo, tildeling av poeng forutsetter innlevert forarbeid og bestått frivillig kursprøve (eksamen). Dette kurset er primært beregnet for PhD studenter og kliniske forskere (eventuelt andre dersom plass) i Helse Sør-Øst som er involvert i planlegging eller gjennomføring av studie hvor pasientrapporterte utfallsmål (PROM) tas i bruk. Målet med kurset er å gi inngående kunnskap om: brukermedvirkning i kliniske studier med PROMs, valg av PROM i kliniske studier, litteratursøk, protokollskriving i PROM-studier, psykometrisk testing av PROMs, praktiske øvelser i utfylling og utregning av PROM skår og statistiske analyser ved bruk av PROMs.

Forelesere: Leder av PROMiNET/onkolog Cecilie Delphin Amdal, brukerrepresentant Astrid T. Lunestad, professor/onkolog Marit Slaaen, professor/sykepleier Gudrun Rohde, bibliotekar Nina Høyning Jørgensen, statistiker Ragnhild Sørum Falk, statistiker Cathrine Brunborg, professor/forskningssjef Tomm Bernklev, professor/onkolog Kristin Bjordal.


Tilbake
juni 19, 2020 Kategori: Nyheter Postet av: prominetadmin
Forrige side: PROM viten Neste side: Lenker til diverse PROMs