Påmelding til Introduksjonskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i klinisk forskning 18. og 19. mars 2021.

PROMiNET arrangerer digitalt Introduksjonskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i klinisk forskning 18. og 19. mars 2021. 

 

 Sted:  Skype

Deltakeravgift: kr 300

Påmelding: https://response.questback.com/oushf/introduksjonskursmars2021 (frist 11. mars 2021)

Eksamen: Kurset vil gi 1 studiepoeng i ph.d-programmet ved Universitetet i Oslo, ved fullført kursprøve (essay).

Økt bruk av PROMs (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM. Dette kurset er primært beregnet for PhD studenter og kliniske forskere (eventuelt andre dersom plass) i Helse Sør-Øst RHF.              

Forelesere: Leder av PROMiNET og onkolog Cecilie Delphin Amdal, forsker og fysioterapeut Anne Therese Tveter, professor og sykepleier Gudrun Rohde, helseøkonom Linn Kleven, brukerrepresentant Kim Fangen, intervensjonsradiolog Tone Enden, bibliotekar Tarjei Fiskergård Werner, koordinator i PROMiNET og sykepleier Guro Lindviksmoen Astrup, og statistiker og forsker Ragnhild Sørum Falk.

 

For ytterligere informasjon, program og anbefalt litteratur se her:  Introduksjonskurs 18-19.mars 2021

Ved spørsmål: ta kontakt med oss på prominet@ous-hf.no


Tilbake - Nyheter
jan. 13, 2021 Kategori: Nyheter Postet av: prominetadmin
Neste side: Welcome to PROMiNET