FORMI med informasjonsfilm om brukermedvirkning i helseforskning

Hva er brukermedvirkning i forskning, hvorfor er det nyttig og hvordan kan det gjøres?

Forsknings og formidlingsenheten for Muskelskjeletthelse (FORMI) har utarbeidet en film om brukermedvirkning i samarbeid med EUPATI og Rådet for Muskelskjeletthelse.Filmen gir en enkel innføring i hva brukermedvirkning i forskning er, og gir informasjon til forskere, helsepersonell, pasienter og pårørende.

Se filmen her: https://oslo-universitetssykehus.no/Sider/Informasjonsfilm-om-brukermedvirkning-i-helseforskning.aspx 


Tilbake - Nyheter
april 16, 2021 Kategori: Nyheter Postet av: prominetadmin
Neste side: Welcome to PROMiNET