Om oss

PROMiNET ble etablert i januar 2017 som en del av Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst RHF og består av et sentralt sekretariat, et arbeidsutvalg og lokale partnere ved helseforetakene i regionen. Sekretariatet er lagt inn under virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Sekretariat

Arbeidsutvalg

Nettverkspartnere

  

Øverst fra venstre: Hanne Katrin Børresen, Gudrun Rohde, Ola Christiansen, Stein Arne Rimehaug,

Anne Therese Tveter (Foto: Nicolas Tourrenc, Diakonhjemmet Sykehus), Tarjei Fiskergård Werner,

Ragnhild S. Falk (Foto: Ine Eriksen, UiO), Kristin Bjordal, Kenth Louis Joseph (Foto: Ine Eriksen, UiO) 

Nederst fra venstre: Käthe Birgitte Meyer, Gert Huppertz-Hauss, Anita Tollisen, Kim Fangen,

Knut Stavem, Marijke Veenstra, Nina Jullum Kise (Foto: budstikka), Jarle Berge, Cecilie D. Amdal.

Ikke på bilde: Tomm Bernklev, Thomas F. Næss-Andresen.

 

 

 

 

Forrige side: Welcome to PROMiNET Neste side: Sekretariat