Om oss

PROMiNET ble etablert i januar 2017 som en del av Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst RHF og består av et sentralt sekretariat, et arbeidsutvalg og lokale partnere ved helseforetakene i regionen. Sekretariatet er lagt inn under virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Sekretariat

Arbeidsutvalg

Nettverkspartnere

  

Øverst fra venstre: Hanne Katrin Børresen, Gudrun Rohde, Ola Christiansen, Stein Arne Rimehaug,

Anne Therese Tveter (1) , Tarjei Fiskergård Werner, Ragnhild S. Falk (2), Kristin Bjordal, Kenth Louis Joseph (2) 

Nederst fra venstre: Käthe Birgitte Meyer, Gert Huppertz-Hauss, Anita Tollisen, Kim Fangen,

Knut Stavem, Marijke Veenstra, Nina Jullum Kise (3), Jarle Berge, Brita Fosser Olsen, Cecilie D. Amdal.

Ikke på bilde: Thomas F. Næss-Andresen.

1 Foto: Nicolas Tourrenc, Diakonhjemmet Sykehus; 2 Foto: Ine Eriksen, UiO; 3 Foto: budstikka


 

 

 

 

Forrige side: Welcome to PROMiNET Neste side: Sekretariat