PRO ressurser og verktøy

Økt bruk av PROM i forskning og kvalitetsforbedring fører til økt behov for støtte i valg av forskningsmetode, statistisk analyse og rapportering av PRO data. Valg av forskningsmetode avhenger av utfallsmålet og problemstillingen som studeres. Å velge PROM til en studie handler sjelden om å velge «på øverste hylle», men oftere om å velge på «riktig hylle». Gyldige resultater i en studie avhenger av å velge det riktige utfallsmålet til akkurat din problemstilling, og å kunne gjøre en grundig vurdering av om instrumentet i den versjonen du har tilgjengelig, har de måleegenskaper som trengs til å kunne måle det som er intensjonen i den valgte populasjonen. Det finnes ulike metoder for analyse av PRO data, og det er viktig at dette skjer på en anerkjent og gjennomprøvd måte. På de ulike sidene under denne fanen vil du finne de mest sentrale anbefalinger og retningslinjer for bruk av PRO i kliniske studier, ulike nasjonale og internasjonale ressurser, råd om analyse av PRO data, og lenker til ulike nettsider med PROMs. Målet er å gi deg som enten bruker eller planlegger å bruke PROM i din forskning, en oversikt over nyttig metodologisk bakgrunnsinformasjon. 

 

PRO i kliniske studier

Andre PRO ressurser 

PRO analyse

Utvikling-oversetting-validering av PROMs

Forrige side: Nettverkspartnere Neste side: PRO i kliniske studier