PROM ressurspersoner

PROMiNET vil tilrettelegge for forskningssamarbeid og stimulere til økt kompetanse og utvikling av metode. Å diskutere med noen som har erfaring og kunnskap om bruk av ulike PROM og kunnskap om viktige måleegenskaper ved PROM vil kunne være nyttig og viktig.

Videre er det viktig å få kjennskap til de aktuelle brukernes opplevelse av et instruments egnethet i en studie. Dette kan både handle om hvordan spørsmålene stilles, relevans og gjennomførbarhet.

På denne siden vil du finne en oversikt over aktuelle ressurspersoner; forskere og brukerrepresentanter som vil kunne forespørres om veiledning/konsultasjon i forbindelse med prosjekter hvor man skal benytte PROM.

Hvis du selv er en aktuell kandidat til å stå på listen under kan du sende en e-post til  AnneTherese.Tveter@diakonsyk.no

Ressurspersoner i Helse Sør-Øst