Sekretariat

Leder

Amdal, Cecilie Delphin

Arbeider til daglig som overlege ved seksjon for hode-halskreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, kombinert med klinisk forskning og arbeid som leder av PROMiNET ved Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst.

E-post: cecia@ous-hf.no, mobil privat: +47 91 51 71 99

Faglig kompetanse: Spesialist i onkologi med hovedvekt på behandling av pasienter med kreft i øre-nese-hals regionen, hud og spiserør. PhD fra UiO på evaluering av palliativ behandling ved spiserørskreft og bruk av pasient-rapporterte endepunkt. Bred erfaring innen klinisk kreftforskning og i ulike aspekt ved bruk av livskvalitetsmålinger og andre pasient-rapporterte målinger, samt PROM metode.

 

Prosjektkoordinator:

Joseph, Kenth Louis Hansen

E-post: kenjos@ous-hf.no 

Faglig kompetanse: Idrettsvitenskap - fysisk aktivitet og helse. PhD fra UiO på fysisk funksjon, fysisk aktivitet og bærekraftig førstelinjebehandling av pasienter med artrose.

 

Forrige side: Om oss Neste side: Arbeidsutvalg