Utvikling-oversetting-validering av PROMs

Her vil du finne noen publikasjoner som omhandler utvikling, oversetting og validering av PROMs.

 

Utforming, oversetting og validering:

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) har utarbeidet manualer for utvikling, oversettelse og validering av PROM for kreftpasienter:

https://qol.eortc.org/manuals/ 

 

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy(FACIT) har utarbeidet manual for oversettelse og validering av PROM: 

A comprehensive Method for the Translation and Cross-cultural Validation of health Status questionnaires

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0163278705275342   

 

Artikkel: Guidelines for developing, translating, and validating a questionnaire in perioperative and pain medicine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463570/   

 

SSB har utviklet retningslinjer for visuell utforming av spørreskjema: 

SSB retningslinjer for visuell utforming av spørreskjema   

Forrige side: PRO analyse Neste side: PROMs