Velkommen til PROMiNET

- a Regional Infrastructure for Patient Reported Outcome Measures in Clinical Research 

En forskningsstøtte infrastruktur: et nettverk av representanter fra alle institusjoner i regionen
Overordnet mål: å øke bruk av og forbedre kvalitet på pasientrapporterte utfall (PRO) i klinisk forskning

 

Hva er PROM?

* Med PRO menes at pasientene selv rapporterer hvordan de fungerer og føler seg i relasjon til sin helse og behandling med spørreskjema, og dette måles med pasientrapporterte utfallsmål (PROM)

* PROM omfatter blant annet målinger av livskvalitet, funksjonsnivå og symptomer

* For at en studie skal lykkes i å påvirke klinisk praksis er valg av rett pasientrapportert endepunkt, til rett tidspunkt, med riktig måleinstrument avgjørende

 

Hva kan PROMiNET hjelpe deg med?

* Vi vil bistå forskerne ved å lette tilgangen til oppdatert kunnskap, validerte metoder og skjemaer

* Info om hva som er viktig å huske på når man planlegger en studie med PROM, publiserte retningslinjer for bruk av PROM i kliniske studier og råd og anbefalinger om analyse og rapportering av PROM data finner du her: PRO ressurser og verktøy

* Vi arrangerer kurs på ulike nivå og med ulike temaer innen PROM metode. Kursinformasjon finner du her: Kurs og undervisning

* Vi vil øke kunnskap om og kommunikasjon rundt PROM, tilrettelegge for forskningssamarbeid og øke kompetanse og utvikling av metode

* Oversikt over ressurspersoner innen bruk av PROM finner du under fanen PROM ressurspersoner

* Brukermedvirkning i forskningsprosesser handler blant annet om å la de som kjenner behovene være med på å sette agendaen. Dette kan du lese mer om her: Brukermedvirkning

 

Trenger du hjelp?

* Kontakt oss her: Kontakt PROMiNET 

   

 

PROMiNET er etablert som en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Les mer om Forskningsstøtte her: https://forskerstotte.no/ 

Dersom det er noe du savner informasjon om, send e-post til prominet@ous-hf.no 

Neste side: Welcome to PROMiNET