Om oss

PROMiNET ble etablert i januar 2017 som en del av Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst RHF og består av et sentralt sekretariat, et arbeidsutvalg og lokale partnere ved helseforetakene i regionen. Sekretariatet er lagt inn under virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Sekretariat

Arbeidsutvalg

Nettverkspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige side: Welcome to PROMiNET Neste side: Sekretariat