Forskningsmetode og statistikk

Økt bruk av PROM i forskning og kvalitetsforbedring fører til økt behov for støtte i valg av forskningsmetode og statistisk analyse av PROM data.

Gyldige resultater forutsetter at dataene som samles inn måler det som er intensjonen, og at validiteten og reliabiliteten er høy. Valg av forskningsmetode avhenger av utfallsmålet og problemstillingen som studeres.

Det finnes ulike metoder for måling og analyser av PROM data, og det er viktig at dette skjer på en anerkjent og gjennomprøvd måte. På denne siden vil du finne råd og anbefalinger i analyse av PROM data. Du vil finne en oversikt over guidelines om analyse og rapportering av livskvalitet og andre PROM data.

Forskningsmetode 

Statistisk analyse

Forrige side: Lenker til diverse PROMs Neste side: Forskningsmetode