PROM viten

Å velge PROM til en studie handler sjelden om «å velge på øverste hylle», men oftere om å velge på «riktig hylle».  Gode, valide resultater i en studie avhenger av å velge det riktige utfallsmålet til akkurat din problemstilling, og å kunne gjøre en grundig vurdering av om instrumentet i den versjonen du har tilgjengelig, har de måleegenskaper som trengs til å kunne måle det som er intensjonen i den valgte populasjonen.

Målet med PROM viten er å gi deg som enten bruker eller planlegger å bruke PROM i din forskning, en oversikt over nyttig metodologisk bakgrunnsinformasjon. PROM viten vil ikke kunne gi en uttømmende oversikt over all metodelitteratur og eksisterende skjema, men på denne siden vil du finne linker til ressurser vi anser som sentrale. Du vil blant annet finne informasjon knyttet til forutsetninger for utvikling, testing og bruk av PROM i studier.

Dersom det er noe du savner informasjon om, send e-post til prominet@ous-hf.no

PROM ressurser

Diverse PROMs

Forrige side: Nettverkspartnere Neste side: PROM ressurser