PROM ressurser

Guidelines/manualer

NorCRIN

Norwegian Clinical Research Infrastructures Network (NorCRIN) gir råd om planlegging av kliniske studier 

https://www.norcrin.no/

 

The Cochrane Collaboration

Cochrane Patient Reported Outcomes Methods Group http://methods.cochrane.org/pro/about-us har utviklet en manual for bruk og vurdering av PRO i kliniske studier.

http://handbook.cochrane.org/chapter_17/17_patient_reported_outcomes.htm

 

FDA

Det Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har utviklet guidelines særlig rettet mot industri om bruk av PROM i utvikling av medisinske produkter. Lenken gir god oversikt over de krav FDA mener må kjennetegne et PROM:

https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidances/ucm193282.pdf

 

COSMIN

Cosmin gruppen har blant annet utviklet et kritisk vurderingsverktøy (en sjekkliste) som inneholder standarder for å vurdere den metodiske kvaliteten på studier av måleegenskapene til måleinstrumenter. Siden inneholder nyttige metodologiske artikler som kan gi god oversikt over hvilke krav som stilles til PROM.

http://www.cosmin.nl/

Cosmin har også utviklet søkefiltre til bruk i litteratursøk:

https://www.cosmin.nl/tools/pubmed-search-filters/

 

PCORI

Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) har utviklet en guideline for å integrere PRO i elektronisk helsejournal:

http://www.pcori.org/sites/default/files/PCORI-JHU-Users-Guide-To-Integrating-Patient-Reported-Outcomes-in-Electronic-Health-Records.pdf

 

SSB har utviklet retningslinjer for visuell utforming av spørreskjema: 

SSB retningslinjer for visuell utforming av spørreskjema 

 

SISAQOL

Setting International Standards in Analyzing Patient-Reported Outcomes and Quality of Life Endpoints Data (SISAQOL) er et initiativ opprettet for å utvikle guidelines for analyse av PROM data:

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)30510-1/abstract

 

PROTEUS

PROTEUS er et konsortium som er opprettet for å promotere systematisk bruk av metodologiske verktøy i kliniske studier. 

https://more.bham.ac.uk/proteus/ 

 

RETNINGSLINJER FOR OVERSETTELSE AV SKJEMAER

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Translation procedure:

https://qol.eortc.org/manuals/

 

FACIT og PROMIS Health Organization:  A comprehensive Method for the Translation and Cross-cultural Validation of health Status questionnaires

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0163278705275342

 Artikkel: Guidelines for developing, translating, and validating a questionnaire in perioperative and pain medicine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463570/

 

Organisasjoner

ISOQOL

International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) sine nettsider inneholder informasjon om forskning og publikasjoner, samt årlige kongresser knyttet til feltet.

http://www.isoqol.org

ISOQOLs retningslinjer og sentrale artikler om bruk av PROM:

http://www.isoqol.org/research-publications-landing-page/isoqol-publications  

 

FAGSENTER FOR PASIENTRAPPORTERTE DATA

Fagsenter for pasientrapporterte data har fått i oppdrag fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) å være en nasjonal ressurs for PROM (pasientrapporterte utfallsmål) og PREM (tilfredshet med helsetjenesten) i de medisinske kvalitetsregistrene.

https://www.kvalitetsregistre.no/prom

 

 

 

 

 

Forrige side: PROM viten Neste side: Lenker til diverse PROMs