Eksterne kurs og konferanser

The International Society for Quality of Life Research (ISOQOL), 2020 Measuring What Matters Symposium. 10 og 17. september 2020

https://www.isoqol.org/events/measuring-what-matters/program/

 

Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Vest arrangerer sin årlige PROM-konferanse i Bergen 27. mai 2020 (Avlyst)

https://www.kvalitetsregistre.no/aktiviteter/prom-konferansen-2020

 

International Society for Quality of Life Research (ISOQOL ) arrangerer sin årlige konferanse i Praha 21-24. oktober 2020 

https://www.isoqol.org/events/27th-annual-conference/

Forrige side: Kurs og undervisning Neste side: PROM ressurspersoner