Eksterne kurs og konferanser

Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer digital PROM-konferanse 10. juni.

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/prom-konferansen-10-juni-2021 

 

FORMI inviterer til workshop i brukermedvirkning i forskning 16. juni på Zoom

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/formi-inviterer-til-workshop-i-brukermedvirkning-i-forskning-pa-zoom?arrId=0

 

The International Society for Quality of Life Research (ISOQOL), 13-16. oktober 2021. Tentativt: Calgary, Alberta, Canada

https://www.isoqol.org/events/28th-annual-conference/

 

 

 

 

 

 

Forrige side: Kurs og aktiviteter Neste side: PROM ressurspersoner