Lenker til PROMs

Her vil du finne lenker til nettsteder som har samlet diverse måleinstrumenter. Den enkelte forsker må allikevel sjekke validitet/reliabilitet, samt copyright på disse før bruk.

  

ICHOM (The International Consortium for Health Outcomes Measurement) utvikler guidelines for standardisert måling av PRO for ulike sykdommer og tilstander: 

http://www.ichom.org/medical-conditions/

 

PROQOLID - Database drevet av MAPI Research Trust med oversikt over en rekke PROMs:

For tilgang til mer informasjon om PROMs på nettsiden, opprett bruker for å logge inn.

https://eprovide.mapi-trust.org 

 

Søkeliste for diverse PROMs innen flere felt:

https://www.sralab.org/rehabilitation-measures

 

Generiske spørreskjema for bruk i normalbefolkning og ulike pasientgrupper:

Spørreskjema for måling av helse (EQ-5D), mye brukt innen helseøkonomi 

http://www.euroqol.org

Lenke til publikasjon om data fra norsk normalpopulasjon

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30340499

Registre som ønsker å bruke EQ-5D må inngå en sublisensieringsavtale direkte med FHI. 

https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken/maleinstrumentet-eq-5d/

 

RAND-36/SF-36 er spørreskjema for måling av helserelatert livskvalitet.  De har begge sitt opphav fra The Medical Outcomes Study (MOS).

http://www.rand.org/health/surveys_tools/mos.html

Forskjellige lisensierte versjoner av SF-36, inkludert kortversjoner, distribueres av Optum, Inc.

https://campaign.optum.com/optum-outcomes/what-we-do/health-surveys/sf-36v2-health-survey.html

 

PROMIS er en Item Response Teori basert spørsmålsbank på mange livsområder som er utgangspunkt for generiske kortskjema eller CAT moduler som selekterer rett spørsmål for enhver populasjon

http://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis

 

Spørreskjema for å fange subjektivt velvære og livstilfredshet (Satisfaction With Life Scale)

http://labs.psychology.illinois.edu/~ediener/SWLS.html

 

Revmatologisk rehabilitering:

http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering-nkrr/nkrr/klinisk-verktoykasse

 

Aldring/geriatri:

Engelske PROMs innen geriatri

http://geriatrictoolkit.missouri.edu/

PROMs innen aldring og helse oversatt til norsk

https://www.aldringoghelse.no/skalaer-og-tester/

 

Kreft:

Europeisk sykdomsspesifikt skjema (EORTC QLQ-C30) og diagnosespesifikke moduler som brukes i kombinasjon

https://qol.eortc.org/questionnaires/

Amerikansk sykdomsspesifikt skjema (FACT-G) og diagnosespesifikke moduler som brukes i kombinasjon

https://www.facit.org/measures-language-availability

Spørreskjema for palliative pasienter

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/esas-edmonton-symptom-assessment-system--260510

Forrige side: PROMs Neste side: PROMs oversatt til norsk