Eksterne kurs og konferanser

* Konferansen "Ny tid - nye løsninger" - Om å lytte og ta i bruk brukernes erfaringer. Arrangeres 18. og 19. oktober av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Her ser du mer info program om og påmelding.

 

* Fagsenter for pasientrapporterte data. SKDE, Helse Bergen arrangerer: PROM konferanse 23.mai - Pasientrapporterte data bidrar til bedre helsetjenester. Du finner info om program og påmelding her: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/velkomen-til-prom-konferansen-23-mai-2023 

 

* Online course: Item Response Theory (in English), March 15-17 2023. Se mer info om kurset her: https://www.epidm.nl/en/course/item-response-theory/  

 

 

 

 

Forrige side: Kurs og aktiviteter Neste side: PROM ressurspersoner