Eksterne kurs og konferanser

 

* PROM konferanse 28.mai - Pasientrapporterte data i klinisk praksis arrangeres av Fagsenter for pasientrapporterte data ved Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Helse Bergen. Her finner du mer info om program og påmelding.

 

Tidligere eksterne kurs og seminarer

- Konferansen "Ny tid - nye løsninger" - Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer. Arrangeres 17. og 18. april av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Her ser du mer info om program og påmelding

- Digital seminarrekke 24.-26. oktober 2023 Brukermedvirkning i helseforskning. Arrangeres av Biobank Norge og NorCRIN. Programmet er utarbeidet av programkomite bestående av FHI, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haukeland universitetssykehus, Biobank Norge og Tromsøundersøkelsen. Her ser du mer info om program og påmelding  

- Konferansen "Ny tid - nye løsninger" - Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer. Arrangeres 18. og 19. oktober av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Her ser du mer info program og påmelding

- Fagsenter for pasientrapporterte data. SKDE, Helse Bergen arrangerer: PROM konferanse 23.mai - Pasientrapporterte data bidrar til bedre helsetjenester. Du finner info om program og påmelding her: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/velkomen-til-prom-konferansen-23-mai-2023 

- Online course: Item Response Theory (in English), March 15-17 2023. Se mer info om kurset her: https://www.epidm.nl/en/course/item-response-theory/  

 

 

 

 

Forrige side: Kurs og aktiviteter Neste side: PROM ressurspersoner