Kurs og aktiviteter

For å øke kunnskap om og kvaliteten på bruk av PROM i klinisk forskning, vil vi arrangere vitenskapelige kurs og seminarer. Hensikten er å gi kunnskap om viktige teoretiske forhold knyttet til valg av PROM, metodiske forhold knyttet til psykometri, samt statistiske analyser og tolkinger av PROM resultater.

 

PROMiNET arrangerer: 

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier arrangeres 27-29. oktober 2021, frist for påmelding 30. september. Mer informasjon om program og påmelding

Ved påmelding må det leveres inn et forarbeid, som består av å skrive en kort prosjektskisse som vil bli brukt i undervisning og gruppearbeid, frist for innsending 30. september. Beskrivelse av prosjektskissen finner du her

 

Eksterne arrangementer:

Oversikt over andre relevante kurs, konferanser og seminarer finner du her

 

Avholdte kurs og seminar:

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt digitalt 18 og 19 mars 2021.Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs ph.d-program Program.

Digitalt forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for pasientrapportert resultat og helseøkonomi ble avholdt 3. februar 2021. Program

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 14-16. oktober 2020.  Program  

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt som e-læringskurs våren 2020 grunnet COVID-19 pandemien. Program

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt ved OUS 3. februar 2020. Program

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 30-31 oktober 2019. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 21-22. mars 2019 ved OUS Rikshospitalet. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program

Komprimert Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 30.01.2019 ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Program

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt ved OUS 28.01.2019.Program

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15-16 oktober 2018. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15-16 mars 2018. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt ved OUS 24.01.2018. Program

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 27-28 august 2017. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program. Program

Litteratursøkekurs med fokus på PROM 8. og 9. juni 2017. Program