Kurs og aktiviteter

For å øke kunnskap om og kvaliteten på bruk av PROM i klinisk forskning, vil vi arrangere vitenskapelige kurs og seminarer. Hensikten er å gi kunnskap om viktige teoretiske forhold knyttet til valg av PROM, metodiske forhold knyttet til psykometri, samt statistiske analyser og tolkinger av PROM resultater.

 

* Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Meld ønske om veiledning på aktuelt tidspunkt.

NB: Deltakere som har deltatt på tidligere PROMiNET kurs prioriteres til oppsatte veiledningstider.

17. juni 2024

kl. 13:00-13:50 - PÅMELDING

kl. 14:00.14:50 - PÅMELDING

Prosjektskisse (1-2 sider) og ønsker for veiledning oversendes til prominet@ous-hf.no senest 13. juni.

24. juni 2024

kl. 10:00-10:50 - PÅMELDING

kl. 11:00-11:50 - PÅMELDING

Prosjektskisse (1-2 sider) og ønsker for veiledning oversendes til prominet@ous-hf.no senest 19. juni.

 

Se mer info om veiledningstilbudet, innsending av prosjektskisse og beskrivelse av hva du ønsker veiledning på her.

 

* Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier arrangeres 6. - 8. november 2024

Hold av datoen. Senere vil du finne du mer info om program og påmelding her.   

 

 

Eksterne arrangementer:

Oversikt over andre relevante kurs, konferanser og seminarer finner du her

 

Avholdte kurs og seminar:

Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM) ble gjennomført 29. april, 14. mai og 3. juni 2024.

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 7. - 8. mars 2024. Program

Forskningsseminaret 'PROM i klinisk forskning' ble avholdt i samarbeid med Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi på Radiumhospitalet 26. januar 2024. Program

Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM) ble gjennomført 15. januar 2024.

Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM) ble gjennomført 12. januar 2024.

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 22-24. november 2023. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs ph.d-program. Program 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 16. og 17. mars 2023. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs ph.d-program.  Program.

Forskningsseminaret 'PROM i klinisk forskning' ble avholdt i samarbeid med Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi på Radiumhospitalet 27. januar 2023. Program  

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 2-4. november 2022. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs ph.d-program. Program 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 3. og 4. mars 2022. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs ph.d-program. Program.

Digitalt forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi ble avholdt 28. januar 2022 Program.

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 27-29. oktober 2021. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs ph.d-program.

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt digitalt 18 og 19 mars 2021.Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs ph.d-program.

Digitalt forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi ble avholdt 3. februar 2021. Program

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 14-16. oktober 2020.    

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt som e-læringskurs våren 2020 grunnet COVID-19 pandemien. 

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt ved OUS 3. februar 2020. 

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 30-31 oktober 2019. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs Phd-program. 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 21-22. mars 2019 ved OUS Rikshospitalet. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program.

Komprimert Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier ble avholdt 30.01.2019 ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt ved OUS 28.01.2019.

Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15-16 oktober 2018. Kurset ga 2 studiepoeng i UiOs Phd-program. 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 15-16 mars 2018. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program.

Forskningsseminar i samarbeid med forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ble avholdt ved OUS 24.01.2018. 

Introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier 27-28 august 2017. Kurset ga 1 studiepoeng i UiOs Phd-program.

Litteratursøkekurs med fokus på PROM 8. og 9. juni 2017.