Om oss

PROMiNET ble etablert i januar 2017 som en del av Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst RHF og består av et sentralt sekretariat, et arbeidsutvalg og lokale partnere ved helseforetakene i regionen. Sekretariatet er lagt inn under virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Sekretariat

Arbeidsutvalg

Nettverkspartnere

 

 

PROMiNET: Knut Stavem, Gudrun Rohde, Mari Klokkerud, Anita Tollisen, Cecilie Delphin Amdal, Guro Lindviksmoen Astrup, Kristin Bjordal, Marit Slaaen Jordhøy, Tone Enden, Marit Helen Andersen, Stein Arne Rimehaug, Ragnhild Sørum Falk, Tomm Bernklev. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Gert Huppertz-Hauss, Kim Fangen, Nina Marie Høyning Jørgensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige side: Welcome to PROMiNET Neste side: Sekretariat