Sekretariat

Leder

Amdal, Cecilie Delphin

Arbeider til daglig som overlege ved seksjon for hode-halskreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, kombinert med klinisk forskning og arbeid som leder av PROMiNET ved Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst.

E-post: cecia@ous-hf.no  mobil PROMiNET + 47 90 25 71 78, mobil privat: +47 91 51 71 99

Faglig kompetanse: Spesialist i onkologi med hovedvekt på behandling av pasienter med kreft i øre-nese-hals regionen, hud og spiserør. PhD fra UiO på evaluering av palliativ behandling ved spiserørskreft og bruk av pasient-rapporterte endepunkt. Bred erfaring innen klinisk kreftforskning og i ulike aspekt ved bruk av livskvalitetsmålinger og andre pasient-rapporterte målinger, samt PROM metode.

 

Prosjektkoordinator

Astrup, Guro Lindviksmoen

Arbeider som sykepleier ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, kombinert med arbeid som prosjektkoordinator i PROMiNET ved Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst.

Faglig kompetanse: Sykepleier med klinisk erfaring med pasienter med ulike kreftdiagnoser som mottar stråleterapi og kjemoterapi, med mastergrad i Helsefagvitenskap og PhD fra UiO på pasient-rapporterte symptomer og livskvalitet hos pasienter med øre-nese-halskreft.

 

Forrige side: Om oss Neste side: Arbeidsutvalg